M&H #45 Cesty

Cesty jsou podmínkou prostoru

Cesty nejsou jen prosté spojnice. Nejsou to prosté trajektorie propojující různá místa na mapě. Cesty nejsou jen trasy. Cesty jsou také prvky systému tvořícího síť. Síť coby strukturovaný princip uspořádání prostoru. Cesta je nevyhnutelný projev interakce mezi společenstvím a prostředím. Přemisťování je základním projevem žití a setrvávání není ničím jiným než vyčkáváním. A právě cesta je proto motivem, jehož prostřednictvím lze dobře popsat povahu jakéhokoli místa, nasvítit je z více bodů zároveň.

Smysl tohoto čísla Milk & Honey je dvojí. Šlo nám jednak o to jednoduše soustředit texty, které cesty a cestování tematizují coby univerzální fenomén, a jednak o to ukázat specifika Českých Budějovic právě prizmatem cestování a cest. Právě proto jsme shromáždili nejen texty, které tematizují putování, potulování nebo přemisťování, ale také texty, jež se věnují konkrétním aspektům českobudějovické, resp. regionální dopravy či místním cestám jako takovým.

Mimo jiného tak přinášíme rozhovor s vizuálním umělcem Ondřejem Vinšem o jeho výpravě podél dálnice D1, příběh českobudějovického cestovatele L. M. Pařízka, článek o Českobudějovické pánvi coby klíčové, i když ohrožené, zastávce ptačích migrantů, reportáž o životě dnešních kolotočářů-světských nebo text o významu známého valounu, který do města přicestoval z Novohradských hor a nedávno svou pouť (prozatím) dokončil vedle nové knihovny. V čísle však nechybí ani příběh transportu Akb, který přesně před osmdesáti lety vymazal historii českobudějovických Židů či jeho zvláštní pandán – příběh přeinvestovaného letištního terminálu, který svůj smysl, byť dočasně, dostal až s příchodem válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Pro úplnost konceptu je číslo doplněno články tematizujícími českobudějovickou dopravu, a to silniční, cyklistickou i lodní. První z textů se věnuje automobilové dopravě prizmatem dlouholetého územního plánování, ve druhém se na klady a zápory místního cestování na kole zaměřili cyklisté dvou generací, v tom třetím se nestor české ochrany přírody zabývá ekonomickými aspekty splavňování Vltavy.

Jelikož vycházíme na konci května, jako doplnění čísla jsme rádi zahrnuli rozhovor s ředitelkou Budějovického Majálesu Biankou Machovou.

Sečteno a podtrženo, v tomto čísle jsme se pokusili podívat na cesty ze všech možných úhlů a prostřednictvím cest zároveň z různých úhlů zobrazit náš život, a především život našeho města. A protože psát znamená tkát (text < lat. texō), a tudíž číst znamená vlastně vždy znovu rozplétat, přejeme si, aby čtení tohoto letního čísla Milk & Honey bylo dobrou pobídkou k cestě porozumět cestám.

Milé čtenářky, milí čtenáři, čtení, které vás bude bavit, vám za redakci přeje Michal Hořejší 

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *