Archiv

Archiv kompletních tištěných čísel časopisu v jejich původní grafické úpravě najdete ZDE.

Od roku 2015 vyšlo prozatím 47 čísel časopisu. Počet ročně vydaných čísel se ustálil na čtyřech ročně. Po šéfredaktorech Zdeňku Brdkovi a Luďku Čertíkovi volíme v posledních letech metodu rotujícího šéfredaktor*ky. Jednotlivá čísla tak připravovali také členové*ky redakce Martin Dvořák, Veronika Brunová s Petrou Lexovou, Michal Hořejší a Jiří Ptáček.

Tištěný Milk & Honey je k rozebrání zdarma a s časovou prodlevou, kterou vycházíme vstříc distribuci tištěné verze, jádro jeho obsahu uveřejňujeme online na této webové stránce.