Self-care in Budějovice: Don’t even mention it!

Text: Tom CzabanFoto: Jan Flaška According to white bear theory, the more you try to suppress a thought the more prominent it becomes. Tell someone not to think of a white bear and they’ll spend the next five minutes thinking about the damn thing. I have a similar relationship with self-care: the more I engage in ‘relaxing’ activities the less relaxed I feel.  It’s been like this ever since I can remember. My Dad took me to my first sauna […]

Continue Reading

Jazyk v akci 

Text: Michal Hořejší Na jazyk lze jistě pohlížet mnoha způsoby. Třeba jako na dokonalou strukturu, která umožňuje předávat a fixovat složité obsahy vědomí, a tedy jako na prostředek komunikace, která sestává ze záměru na straně mluvčího a z interpretace na straně příjemce. Tento bezpochyby důležitý a nosný úhel pohledu přitom předpokládá poměrně vysokou míru identity každého komunikátu: text (ať psaný, či mluvený) je zde zkrátka formou, na niž se váže patřičný obsah, jenž odpovídá prvotnímu záměru. Na jazyk lze však pohlížet […]

Continue Reading

She said what?! Why we should mind our language

Text: Tom CzabanPhoto: Jan Flaška In his book Sapiens, Yuval Noah Harari suggests that language led to humans rising to the top of the animal kingdom. Other species can also communicate, but our uniqueness lies in the ability to talk about things that don’t exist. We can plan for the future and organize ourselves, create myths to provide unity, and ultimately cooperate.  While the positive impact of language is clear, the confusion it causes can be dangerous. To understand each […]

Continue Reading

Kopie kopie

Opakování je prý matkou moudrosti. Ano. Ovšem stejně jako i třeba otcem myšlenky. Rozumějte mi: že je opakování matkou moudrosti „prý“, plyne právě z dlouhodobého opakování této věty, fráze. Opakováním je zajištěno nejen to, že se kdysi nahodilé vyjádření stane tvrzením, ale především to, že se spolu vůbec můžeme dorozumět prostřednictvím jazyka. Vždyť jazyk, tedy systém par excellence, je na opakování postaven. Opakování je principem gramatiky. Aby se z různých dílčích zvuků – hlásek – mohlo stát slovo, musíme precizně […]

Continue Reading

Déjà vu a jeho transcendentní patos

Prolog Sedím v jedné kavárně kdesi v České Lípě a přemýšlím nad tím, že je má mysl neustále zaměstnávána podobnými jevy a znaky. Často se mi stává, že když se nacházím na novém místě, tak zpozoruji něco, co můj mozek vyhodnotí jako „už někdy viděné“. Pokud přijmu fakt, že každá věc je svým způsobem obrazem, dostávám se do dilematu, jak si toto opětovné setkání interpretovat. Znovu a důkladněji se rozhlédnu kolem sebe. Tapety imitují zdivo, interiér je mírně potemnělý, ze […]

Continue Reading

Life on the Hamster Wheel

Over the past few years, morning routines have received a lot of coverage. Entire books have been written about how to ‘win the morning and win the day’. YouTubers have walked us through the productive habits they implement between opening their eyes and leaving the house. In the past I have jumped on this bandwagon, even to the point of waking up at 5am. That routine was called ‘miracle morning,’ the sequence of activities included: silence, affirmations, visualization, exercise, reading, […]

Continue Reading

Imbolc – And Could We Live Without Winter?

On walking through the city on an unusually sunny day in late January, I lost count of the number of people sitting silently on benches with their faces turned towards the sun, drinking it in like bees do nectar. It was a simple, primeval, eternal human reaction which warmed my pagan heart. They are bang on time. The 1st February marks the pagan festival of Imbolc, the part of the wheel of the year which marks the very nascent beginnings […]

Continue Reading