Editoriál: „Slovo, jazyk, řeč“

Text: Martin DvořákIlustrace: Tereza Velíková Nové číslo časopisu Milk & Honey jsme věnovali problematice jazyka a řeči. Toto téma ovšem nepojímáme školometsky ani jako přehled vtipů postavených na slovních hříčkách a podobně. Zajímalo nás, jak se jazykem žije, jak řeč ovlivňuje, co si myslíme, jak nám schopnost mluvit může usnadňovat, nebo naopak ztěžovat běžný život. Klíčové jsou v tomto čísle rozhovory s vyučujícími českého jazyka jako jazyka cizího, což je perspektiva, které „domorodci“ nevěnují téměř žádnou pozornost, přitom v souvislosti […]

Continue Reading

Jazyk v akci 

Text: Michal Hořejší Na jazyk lze jistě pohlížet mnoha způsoby. Třeba jako na dokonalou strukturu, která umožňuje předávat a fixovat složité obsahy vědomí, a tedy jako na prostředek komunikace, která sestává ze záměru na straně mluvčího a z interpretace na straně příjemce. Tento bezpochyby důležitý a nosný úhel pohledu přitom předpokládá poměrně vysokou míru identity každého komunikátu: text (ať psaný, či mluvený) je zde zkrátka formou, na niž se váže patřičný obsah, jenž odpovídá prvotnímu záměru. Na jazyk lze však pohlížet […]

Continue Reading

Jazykový kutloch: Slovo o slově

Autor: Štěpán Balík Foto: Rukopis Písně ostrovské Slovo do světa stvořeniev božství schováno,jež pro Evino shřěšeniena svět posláno. Dievcě dřieve porozeniejest zvěstováno,z Davidova pokoleniebožsky vzchováno. Ot něhože naše krščeniejmenem nazváno,pro drahé naše spasenieŽidóm prodáno. I pro naše vykúpeniena smirt prodáno,jehož nám slavné vzkřiešenievesele dáno. V Písni ostrovské z konce 13. století, která se podle prvního verše nazývá rovněž Slovo do světa stvořenie, je fascinujícím způsobem do čtyř čtyřverší shrnut Starý, a především Nový zákon, resp. jejich velmi reprezentativní části. Obdivuhodná zkratka Písma v první strofě […]

Continue Reading

Užití humoru je v cizím jazyce známkou vyššího levelu

Text: Zdeněk BrdekFoto: denpoezie.cz, ČT Art Marcela Linhartová (* 1980) vystudovala učitelství češtiny a výtvarné výchovy na Jihočeské univerzitě, v současné době pak pracuje v Českých Budějovicích jako učitelka češtiny pro cizince. Kromě toho píše poezii, prozatím vydala tři básnické sbírky (Bylas u toho…, 2006; Zpívat bláznům, 2009; Vyjměte kost, 2021). Povídali jsme si o jejích studentech, o tom, jak k výuce přistupuje, a o plném prožívání řeči. Kdo se chce vlastně učit česky? Co je to za lidi a jakou […]

Continue Reading

Moments of Normality and Understanding: Teaching Czech to Foreigners in CB

Autor: Natalie CzabanFoto: Osobní archiv Pavly Válkové  Perex: We never appreciate the use of our own language as much as when we are deprived of it, in a foreign land where nobody understands us and nothing we are used to makes sense. Pavla Válková has spent her career helping people in this situation, teaching German and Czech to students of various cultures and backgrounds. At present she teaches Czech to Ukrainian refugees here in České Budějovice. Milk & Honey interviewed […]

Continue Reading

She said what?! Why we should mind our language

Text: Tom CzabanPhoto: Jan Flaška In his book Sapiens, Yuval Noah Harari suggests that language led to humans rising to the top of the animal kingdom. Other species can also communicate, but our uniqueness lies in the ability to talk about things that don’t exist. We can plan for the future and organize ourselves, create myths to provide unity, and ultimately cooperate.  While the positive impact of language is clear, the confusion it causes can be dangerous. To understand each […]

Continue Reading

Na počátku (ne)bylo slovo. Co bude na konci?

Text a foto: Jan Flaška Žijeme ve věku moderních technologií, kdy nám žádná vzdálenost není dost velká na to, abychom někomu sdělili, že jsme vykoupali kočku. Doba, kdy spolu lidé teprve začínali komunikovat, by vám mohla připadat jako pravěk, ale z toho je jen vidět, že byste se měli víc zajímat o historii než o kočky. Ve skutečnosti spolu lidé totiž začali komunikovat mnohem dřív.  Před mnoha a mnoha tisíci let se lidé, kteří tehdy vypadali spíš jako opice než jako […]

Continue Reading