Tým

Náš tým se organicky proměňuje v čase. Na pozici hlavních editorů či editorek se střídáme po jednotlivých číslech.

Redakce

Štěpán Balík, Zdeněk Brdek, Veronika Brunová, Martin Dvořák, Jan Flaška, Michal Hořejší, Petra Lexová, Cyril Nováček, Ricardo Picante, Jiří Ptáček

Pravidelní přispěvatelé

Robert Brtník, Natalie Czaban, Tom Czaban, Sebastian Vošvrda

Fotografie

Veronika Brunová, Jan Flaška, Lenka Pužmanová

Výtvarná redakce

Jiří Ptáček

Sazba a grafika

Milan Krištůfek / Pintos – grafické studio