Skrze každodenní a tělesné k věčnosti

Je důležité vědět, po čem přesně toužíme? Všichni přibližně víme, co potřebujeme, ale říct přesně, co naplní naše srdce, je těžké. A přesto, navzdory všem obtížím, na tuto otázku neustále nepřestáváme hledat odpověď. Touha dává životu každého člověka směr a orientuje ho k věčnosti. Člověk v sobě může za jistých okolností probudit touhu po věčnosti v rámci své každodennosti. Může toho dosáhnout, jestliže se vydá tzv. percepční cestou, neboli cestou vnímání prostřednictvím smyslů. To je základem pro nalezení cesty za horizonty […]

Continue Reading