Je to jízda. Nad knihou o prožitku z kola

Kniha Je to jízda: O svobodě na kole – ve městě i krajině s odvážnou grafickou úpravou Michala Ureše, jejíž editor je Ondřej Buddeus – spisovatel, překladatel a pedagog, přináší čtenáři domácí pohled na fenomén kola a cyklistiky v mnoha jejích podobách. Ačkoliv někteří autoři mají zkušenost života v zahraničí, týkají se jejich úvahy povětšinou českého, resp. moravského městského i krajinného prostředí. Na rozdíl od zemí, kde kolo není považováno za auto chudých a které investují do cyklistické infrastruktury velké […]

Continue Reading

Míření ke smíření

Když se řekne slovo touha, bůhví proč ho někteří lidé instinktivně spojí se sexuální přitažlivostí. Nejsme v tom sami. U řady antických autorů má touha (ἐπιθυμίᾳ) přesně tenhle výměr. Když se podíváme na náboženské texty, třebas na knihy Nového zákona, jen málokdy tam má touha pozitivní výměr. Obvykle je spojována s žádostivostí, vášní a chtíčem, a na stupnici mravní klasifikace od jedničky do desítky, kdy desítka je nejhorší, dosahuje určitě k osmičce a sahá po devítce. Některé církve tuto negativní […]

Continue Reading