An Unexpected Side-effect of Covid: Desire for Religion

Despite being an agnostic and basically distrusting and disliking religion, I do understand the longing for an imposed order and clarity on how to live. This past 18 months of our worldwide Covid existence has, for me, only increased the sense of floating through life in a vacuum of meaning. There is so little of the ordered structures that helped us before – no daily routine, no trips to the office, no dropping off and picking up the kids, no […]

Continue Reading

Psychologie touhy?

Popsat a vymezit „touhu“ je pro moderní psychologii celkem oříšek. Proč? Může za to asi hlavně ona široká významová, kontextová a mnohaoborová báze, která s různými podobami touhy a toužení souvisí. Ale abychom to hned nevzdávali: Touha (desire) je podle W. Wundta směrem myšlení a snažení, který je zacílený na určitou líbivou budoucnost, přičemž od jednoduchého přání se liší podmíněností minulými, často zbytnělými představami (takže toužím po něčem, co jsem někde viděl/poznal, a je to až nadměrně silné). Jak zmiňují další teoretici, […]

Continue Reading

Není člověk, kterého by se touha nedotýkala

Touha je komplikovaný a těžko postihnutelný fenomén. Aristoteles ve své Rétorice popisuje touhu jako orexis, jakési „natahování ruky po něčem“, a jako hlavní zdroj pohybu. Dá se však toto hnutí mysli vědecky popsat? O tom, co se v nás odehrává, když toužíme, a jakým způsobem se touha promítá do výtvarného umění, jsme hovořili s Ladislavem Kesnerem, jehož současné bádání se pohybuje na pomezí historie a teorie umění, kognitivní vědy a neurověd. V Milk & Honey č. 41/2021 vyšel rozhovor zkrácený, zde […]

Continue Reading

Míření ke smíření

Když se řekne slovo touha, bůhví proč ho někteří lidé instinktivně spojí se sexuální přitažlivostí. Nejsme v tom sami. U řady antických autorů má touha (ἐπιθυμίᾳ) přesně tenhle výměr. Když se podíváme na náboženské texty, třebas na knihy Nového zákona, jen málokdy tam má touha pozitivní výměr. Obvykle je spojována s žádostivostí, vášní a chtíčem, a na stupnici mravní klasifikace od jedničky do desítky, kdy desítka je nejhorší, dosahuje určitě k osmičce a sahá po devítce. Některé církve tuto negativní […]

Continue Reading

Když vaše nitro spaluje hňamust

Touho! Ach, touho! Ty tajemná sílo, jež co prastarý Leviathan znenáhla procitáš v našich křehkých nitrech, abys nás vedla vratkými kročejemi do zákoutí dosud neprobádaných! Touho, ach, touho, ty magická moci, která nás nutíš dělat věci nové a nepředvídané a o níž mám napsat fejeton a nemám ani zbla tušení, kde začít! Touho, ach touho! Postaven před úkol napsat fejeton o touze, zkusil jsem na Googlu zjistit, po čem tak lidé touží nejčastěji. Naťukal jsem tedy do vyhledávače „toužím…“ a jen […]

Continue Reading

Vzlétnout

Touha létat, napadá mě z čisté vody. Ne, že by tužeb neměl každý člověk mnoho (některé se během života splní, jiné ne), ale opravdu ta první věc, která člověku naskočí při slově touha (kromě lidské sexuality samozřejmě), je touha vzlétnout. Jako jedinec, jenom pár metrů nad zem – to se lidem splnilo v 18. století díky bratřím Josephu-Michelu a Jacquesovi Étiennovi Montgolfierům, kteří zkonstruovali první horkovzdušný balón. A potom začátkem 20. věku první motorové letadlo bratří Wrightů. To se psal […]

Continue Reading

Jazykový kutloch: Sudety – pohraničí – příhraničí

O Sudetech jsem již psal v šumavském čísle Milk & Honey (č. 37, s. 28–29) v souvislosti s nevědomky používanou nacistickou ideologií (Sudetenland), která účelově pojmenovala tento jen drobně přerušovaný německý prstenec okolo vnitřní jazykově české oblasti. Původní keltský výraz však označoval pouze Krušné hory a později, tak je to v polštině, jen pruh pohoří od Krušných hor po Jeseníky. O tom, že dnes se tento pojem používá zcela neutrálně, i přesto, že byl po roce 1945 oficiálně zakázaný, svědčí mj. i věta z židovského […]

Continue Reading