She said what?! Why we should mind our language

Text: Tom CzabanPhoto: Jan Flaška In his book Sapiens, Yuval Noah Harari suggests that language led to humans rising to the top of the animal kingdom. Other species can also communicate, but our uniqueness lies in the ability to talk about things that don’t exist. We can plan for the future and organize ourselves, create myths to provide unity, and ultimately cooperate.  While the positive impact of language is clear, the confusion it causes can be dangerous. To understand each […]

Continue Reading

Na počátku (ne)bylo slovo. Co bude na konci?

Text a foto: Jan Flaška Žijeme ve věku moderních technologií, kdy nám žádná vzdálenost není dost velká na to, abychom někomu sdělili, že jsme vykoupali kočku. Doba, kdy spolu lidé teprve začínali komunikovat, by vám mohla připadat jako pravěk, ale z toho je jen vidět, že byste se měli víc zajímat o historii než o kočky. Ve skutečnosti spolu lidé totiž začali komunikovat mnohem dřív.  Před mnoha a mnoha tisíci let se lidé, kteří tehdy vypadali spíš jako opice než jako […]

Continue Reading

Budějovické tažení husitského hejtmana

Text:Jiří PtáčekFoto: autor, Wikipedie Pomník Jana Žižky do Českých Budějovic nikdy nepatřil. Přesto ho zde máme. A je otázkou, co si s ním počít.    Kousek Jana Žižky v sobě nosí patrně každý, kdo přijal dějiny české kotliny za své. Jedni obdivují jeho srdnatost a taktickou vynalézavost, jiní v něm vidí krutého náboženského fanatika. Ať už je vnímán jako neporazitelný vojevůdce, který se svými válečnými úspěchy vzpírá „dějinám českých proher“, nebo ho někdo pod vlivem nacionalistického výkladu husitství považuje za hrdinu […]

Continue Reading

Sluší se vymýšlet si příběhy z války?

Recenze knihy Jana Němce Liliputin – Povídky z války Text: Jan Flaška Na ruskou agresi na Ukrajině lze reagovat mnoha způsoby. Pokud máte obchodního ducha, narychlo spíchnete v hned v dubnu 2022 knihu o Volodymyru Zelenském a ukojit tak hlad čtenářů, kteří jméno ukrajinského prezidenta slyšeli poprvé 24. února. Pokud jste spisovatel, máte několik možností: buď můžete své pocity ignorovat a dál psát „to svoje“. Na tom není nic špatného. Také máte možnost čekat, jak to dopadne, a ze zpětného pohledu pak […]

Continue Reading

Božský cink

Text: Jiří PtáčekFoto: Nika Brunová Od patentování mechanického zvonku na jízdní kolo britským vynálezcem Johnem Richardem Dedicoatem uplynulo bezmála sto padesát let. Přesto ho ne všichni dokážou využívat ke komunikaci. Asi před patnácti lety jsem se šel projít Berlínem. Byl suchý podzimní den, vzduch už notně zábl v plících, ale slunce ještě dokázalo hřát do tváře. Bezcílnost té vycházky mě činila šťastným pozorovatelem městského terénu. Schönhauser Allee, po které jsem si vykračoval, je vlastně jednou z obyčejných berlínských ulic.  Nikam […]

Continue Reading

Editoriál: „Němci“

Nazvat číslo našeho časopisu pouze „Němci“ od nás není úplně korektní. Historie nás totiž dobře učí, že nesmírnou rozvětvenost minulosti nelze zhustit do jednoznačných pojmenování. O „německojazyčných“ obyvatelích Českých Budějovic (a jejich vztazích s těmi „českojazyčnými“) by tak nejenže jinak referoval středověkář, znalkyně pobělohorského novověku anebo badatelka zaměřená na poslední dekády existence Rakouska-Uherska, či na meziválečné Československo, kdy se národní identity formovaly do podob, jež jsou přinejmenším blízké naší dnešní představě o národech. Jinak než my dnes je ovšem nahlíželi […]

Continue Reading

Moje prababička mluvila německy

Text: Michal Hořejší Maminka mojí babičky se narodila na samém počátku 20. století. Od svých čtyř let žila v Českých Budějovicích, kde zůstala až do své smrti v roce 1984. Má paměť na ni je pouze zprostředkovaná vyprávěními, fotografiemi a různými osobními věcmi, jimž vévodí několik vskutku sugestivních kardiostimulátorů. Součástí obrazu, který jsem si o své prababičce Marii Malíkové utvořil, je také vyprávění o tom, jak si ještě v 60. a 70. letech minulého století se svými spolužačkami, s nimiž se pravidelně scházela na […]

Continue Reading